DANMARK

Gouda rejseforsikring
100 % tryghed på erhvervsrejsen med Gouda Rejseforsikring

Goudakoncernen
Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial.

Gouda Rejseforsikring
Gouda Rejseforsikring blev etableret i Danmark i 1994. I Danmark og de øvrige nordiske lande fokuseres udelukkende på salg af privat rejseforsikring samt erhvervs- og udstationeringsforsikring. Gouda Danmark er hovedsæde for de nordiske kontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskabet beskæftiger ca. 130 medarbejdere og afsætter forsikringer igennem ca. 300 rejsebureauer og ca. 250 forsikringsmæglere og agenturer.

Gouda Erhverv
Gouda Erhverv har forsikret de danske virksomheders erhvervsrejser og udstationeringer siden 1998 og har oplevet en betydelig vækst i alle årene. Fleksibilitet og hurtige svartider er en vigtig del af vores servicekoncept. Gouda Erhverv er delt op i et underwriting team og et sagsbehandlingsteam. Store kunder har direkte kontaktpersoner i begge teams. Vi udsteder policer fra dag til dag, hvilket betyder , at alle kunder modtager police, forsikringskort og øvrigt materiale inden ikrafttrædelsesdatoen.

Gouda Erhverv har et tæt samarbejde med Gouda Skade og Gouda Alarm, hvilket sikrer en professionel og effektiv sagsbehandling.

Gouda Skade
Goudas skadeafdeling har fokus på ser vice overfor vores erhvervskunder, når skaden er sket. Det betyder, at skadebehandling normalt sker inden for 3-5 arbejdsdage. Skadeafdelingen behandler ca. 16.000 skader på årsbasis.

Gouda Alarm
Goudas egen, danske alarmcentral yder assistanceservice 24/7/365. Det vil sige rejseassistance, medicinsk assistance samt medicinske evakueringer ved hjælp af specialuddannede læger, psykologer og sygeplejersker. Alarmcentralen er bemandet med flersprogede assistancekoordinatorer, som står til rådighed for skadelidte, pårørende og arbejdsgivere/institutioner, når uheldet er ude. Gouda Alarm tilbyder et unikt servicekoncept og samarbejder med 55 døgnåbne alarmcentraler verden over. Gouda Alarm udfører ca.18.000 assistancer om året.

Kontakt Gouda Erhverv
Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere rådgivning om vores produkter, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 88 88 81 40 eller e-mail: erhverv@gouda.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE & FINLAND

Trygghet och säkerhet på resan för både företag och anställda

Gouda Reseförsäkring – en del av Gjensidige koncernen
Gouda är den största leverantören av reseförsäkring i Skandinavien med lokala kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Gouda är specialister på reseförsäkring med stor internationell erfarenhet och en professionell och väletablerad setup för att stödja kunder vad gäller IT-integration, försäljning, produktutveckling och skadehantering. Gouda har varit en del av Gjensidige koncernen sedan hösten 2013. Gjensidige har bedrivit försäkringsbolagsverksamhet i hela 200 år och är idag ett av Nordens ledande försäkringsbolag med drygt 4 000 anställda. Koncernen har en stark finansiell ställning med en A+ rating från Standard & Poor’s och är noterat på börsen i Oslo. Tillsammans delar Gjensidige och Gouda ambition att erbjuda den bästa kundupplevelsen på marknaden, vilket ska återspeglas direkt till dig som vår B2B partner och dina kunder.

Gouda Företag
Vår företagsavdelning erbjuder olika former av försäkringar för utlansstationerade samt för tjänsteresenärer. Vi skräddarsyr även olika former av mervärdesförsäkringar, exempelvis reseförsäkring på bank- och kreditkort. På Gouda Företag är vår målsättning att överträffa våra kunder och partners förväntningar vad gäller service och flexibilitet. Vi vill vara det självklara alternativet för såväl stora som små företag inom alla branscher.

Goudas organisation
På Gouda ansvarar varje skandinaviskt land för den egna operationella verksamheten, såsom försäljning, produktutveckling, kundservice och skadereglering. Våra koncerngemensamma stödfunktioner är lokaliserade i Köpenhamn. Tillsammans värnar vi om den lokala marknadskännedomen för att fortsätta ge den bästa kundupplevelsen på marknaden. För de kunder som önskar, kan vi även erbjuda ett Skandinaviskt helhetskoncept.

Goudas Skadeavdelning
När en skada inträffar fokuserar vår lokala skadeavdelning på att ge våra kunder den bästa möjliga servicen. Detta innebär ibland annat att vår skadereglering sker med förenklade processer och att vi tillämpar direktskadereglering i största möjliga mån. Goudas skadeavdelningar reglerar tillsammans ca 16 000 skador per år.

Gouda Alarm i Köpenhamn
Goudas alarmcentral erbjuder ett unikt servicekoncept och samarbetar med ca 55 olika alarmcentraler världen över. Vi erbjuder reseassistans, medicinsk assistans och medicinska evakueringar med hjälp av läkare, psykologer och sjuksköterskor. Alarmcentralen är bemannad med flerspråkig personal dygnet runt, året runt och utför ca 18 000 assistanser per år.

Gouda Reseförsäkring Företag                       Goudas Alarmcentral (24-timmars assistans)
Telefon: + 46 8 615 28 00                                    Telefon: + 45 33 15 60 60
Email: business@gouda-rf.se                            E-mail: alarm@gouda-rf.se
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Postadress: Box 3031, 103 61 STOCKHOLM